Ik zoek hulp

MENT GGZ is een instelling voor volwassenen met een verstandelijke beperking. Dat houdt in dat je 18 jaar of ouder bent en een IQ lager dan 85 hebt. We bieden onderzoek en behandeling bij psychische klachten. Dat doen we op een manier die bij jou past.

Dit kun je verwachten

klachten-mentggz

Jouw klachten

Je hebt last van psychische klachten.
Je bent vaak angstig of somber.
Je piekert veel en slaapt slecht.
Je klachten hebben invloed op je dagelijkse leven.
Je wilt graag van je klachten af.

aanmelden-mentggz

Aanmelden

Je gaat met je klachten naar de huisarts.
Of naar je orthopedagoog of Arts Verstandelijk Gehandicapten.
De (huis)arts verwijst je en stuurt een brief naar MENT GGZ.
Wij bellen jou of je begeleider binnen 5 werkdagen.
We maken dan een afspraak voor een eerste gesprek.

intake-mentggz

Eerste gesprek

In het eerste gesprek praten we over jouw klachten.
Je praat hierover met twee medewerkers van MENT GGZ.
We praten over welke aanpak het beste bij jou past.
Als je het fijn vindt kun je iemand meenemen naar het gesprek die jou goed kent.
We praten in het eerste gesprek ook over zakelijke dingen.

Wat moet je meenemen naar het eerste gesprek?

● Je identiteitsbewijs
● De gegevens van je zorgverzekering
● Een lijstje met eventuele medicijnen die je gebruikt

Wie betaalt de behandeling bij MENT GGZ?
Heb je een Wlz- indicatie? Dan betaalt de organisatie waar jij woont de volledige kosten van de  behandeling.
Heb je géén Wlz-indicatie? Dan vergoedt de zorgverzekeraar de behandeling.
Net als bij andere zorgkosten betaal je het bedrag van je eigen risico wel zelf.

behandelen-mentggz

Behandeling

Na het eerste gesprek weten we al veel over jou.
We beschrijven wat er aan de hand is en maken een plan.
Soms is eerst meer onderzoek nodig.
Dat zetten we dan in het plan.

We maken in het plan ook afspraken over:

● Welke behandeling je gaat doen
● Hoe vaak we elkaar gaan zien
● Welke belangrijke mensen om je heen jij wilt betrekken
● Welke behandelaren van MENT GGZ jou gaan helpen

De behandeling duurt zo kort als mogelijk en zo lang als nodig is.

Afsluiten

De behandeling stopt als jouw klachten zijn verholpen.
Of als MENT GGZ jou niet meer verder kan helpen.
Zijn je klachten dan nog niet volledig over?
Dan geeft MENT GGZ je advies over wat je verder kunt doen.
We laten je (huis)arts weten dat de behandeling is gestopt.

Ik wil verwijzen

MENT GGZ biedt psychologische en psychiatrische behandeling in de Basis en Specialistische GGZ. Dat doen we aan mensen vanaf 18 jaar met het vermoeden van een verstandelijke beperking of een gediagnosticeerd IQ lager dan 85. MENT GGZ biedt hulp bij onder andere angst, depressie, autisme, ADHD en trauma. Alle disciplines [link naar Ons team] zijn binnen onze organisatie werkzaam om patiënten een passende behandeling te kunnen bieden. Ook kunnen wij (aanvullend) specialistisch onderzoek doen.

MENT GGZ biedt hulp bij onder andere angst, depressie, autisme, ADHD en trauma. Ook bieden we behandeling ten aanzien van vragen die te maken hebben met seksualiteit.

De behandeling duurt zo kort als mogelijk en zo lang als noodzakelijk. We werken hierbij volgens de voor de doelgroep geschikte modulen en zorgstandaarden en de richtlijnen vanuit specifieke beroepsverenigingen. Waar mogelijk betrekken we anderen in de omgeving van de patiënt bij de behandeling.

De bekostiging van behandeling en onderzoek vindt plaats vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw) of in onderaannemerschap vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz).

Wanneer verwijzen naar MENT GGZ

● De patiënt heeft psychische klachten én je constateert of hebt het vermoeden van een lager IQ.
● Je schat in dat de patiënt baat heeft bij een behandeling BGGZ of SGGZ in een instelling met specialistische kennis van de gevolgen van een lagere IQ.
● Er is geen sprake van een (dreigende) crisis.
● De patiënt staat open voor behandeling en aanmelding bij MENT GGZ.

Aanmelden

Neem altijd eerst telefonisch contact met ons op. Zo kunnen we beter inschatten of een patiënt bij ons op de goede plek is. Wij zijn op werkdagen tussen 12.00 en 13.00 uur goed bereikbaar. Vervolgens kun je de verwijsbrief naar ons sturen via Zorgdomein. Of je geeft de verwijsbrief mee aan de patiënt. Wij bellen de patiënt binnen 5 werkdagen om een 1e afspraak te plannen.

Consultatie

● Ben je huisarts, POH GGZ of behandelaar GGZ en wil je advies over naar wie je een patiënt het beste kunt verwijzen? Dan kun je contact met ons opnemen voor consulatie. Wij denken graag met je

● Ben je huisarts en wil je regelmatig een psychiater kunnen consulteren? Dan gaan wij graag een samenwerking aan. We werken met een afgesproken uurtarief vanuit de regeling intercollegiale consultatie van het Zorgkantoor.

● Werk je met mensen met een verstandelijke beperking en wil je deskundig advies over een patiënt met een (vermoedelijke) psychiatrische stoornis? We spreken een uurtarief af om jou en je team te ondersteunen.