Introductie

MENT GGZ is een jonge organisatie die staat voor zinnige, zorgzame geestelijke gezondheidszorg. Wij behandelen mensen vanaf 18 jaar met psychische of psychiatrische problemen en (een vermoeden van) een laag IQ. De professionals van MENT GZZ hebben jarenlange ervaring binnen de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking en de geestelijke gezondheidszorg. Onze expertise op het gebied van EMDR, psychiatrie en seksuologie is een waardevolle aanvulling op het bestaande zorgaanbod voor deze specifieke doelgroep.

De behandeling duurt zo kort als mogelijk en zo lang als noodzakelijk. We werken hierbij volgens de voor de doelgroep geschikte modulen en zorgstandaarden en de richtlijnen vanuit specifieke beroepsverenigingen. Waar mogelijk betrekken we anderen in de omgeving van de patiënt bij de behandeling. We starten de behandeling zo snel als kan en streven naar een zo kort mogelijke wachttijd.

MENT GGZ werkt in de regio Arnhem samen met meerdere huisartsenpraktijken. Ook werken we samen met organisaties die mensen met een verstandelijke beperking ondersteunen en met GGZ-instellingen in de regio. Bekostiging van behandeling of onderzoek vindt plaats vanuit de Zorgverzekeringswet  (zowel Basis GGZ als Specialistische GGZ) of in onderaannemerschap vanuit de Wet landurige zorg (Wlz).

 Ons Team

Nathalie Hoornaert

Nathalie Hoornaert
Psychiater, Eigenaar
nathalie.hoornaert@mentggz.nl

Trudeke Navarro

Trudeke Navarro
Praktijkmanager, Eigenaar
trudeke.navarro@mentggz.nl

Martijn Houkes

Martijn Houkes
GZ-psycholoog, seksuoloog NVVS i.o., EMDR therapeut, Eigenaar
martijn.houkes@mentggz.nl

Ingrid ten Westeneind

Ingrid ten Westeneind
GZ-psycholoog, EMDR therapeut
ingrid.ten.westeneind@mentggz.nl

Eric Kuhlmann

Eric Kuhlmann
Psychomotore Therapeut
eric.kuhlmann@mentggz.nl

Roderick Stol

Roderick Stol
GZ-psycholoog, EMDR therapeut
roderick.stol@mentggz.nl

Monique Gerrits

Monique Gerrits
GZ-psycholoog, EMDR Practitioner
monique.gerrits@mentggz.nl

Jan van Stek

Jan van Stek
Psychiater
Jan.van.stek@mentggz.nl

Gerry van Dijk

Gerry van Dijk
GZ-psycholoog, EMDR practitioner
gerry.van.dijk@mentggz.nl

Anna Bouwman
Secretaresse
secretariaat@mentggz.nl

Jolijn van de Wiel

Jolijn van de Wiel
Psycholoog
Jolijn.van.de.wiel@mentggz.nl

Stefan Stuivenberg

Stefan Stuivenberg
Orthopedagoog-Generalist, EMDR therapeut
stefan.stuivenberg@mentggz.nl

Carmen van Bussel

Carmen van Bussel
GZ-psycholoog, EMDR Practitioner. Uitsluitend online behandelingen.
carmen.van.bussel@mentggz.nl

Wachttijd

Helaas is er sprake van een wachttijd. We doen er vanzelfsprekend alles aan om de behandeling zo snel mogelijk te starten. Binnen MENT GGZ gelden de volgende wachttijden (voor het laatst bijgewerkt dd 1-8-2022).

Aanmeldwachttijd Behandelwachttijd
Zorgverzekeringswet 10 weken 2 weken
WLZ 10 weken 2 weken

*Als een behandelindicatie moet worden aangevraagd bij het Zorgkantoor, kan dit invloed hebben op de wachttijd bij MENT GGZ. De behandeling bij MENT GGZ kan niet starten voordat de toekenning van financiering rond is.

Kwaliteit

MENT GGZ hecht grote waarde aan het leveren van kwalitatief hoogwaardige zorg. Ben je toch niet tevreden over de kwaliteit? Dan gaan we graag met je in gesprek om onze dienstverlening te kunnen verbeteren. Als een gesprek niet helpt, kun je contact opnemen met de onafhankelijke klachtenfunctionaris https://quasir.nl/.

Alle aanbieders van GGZ in de Zorgverzekeringswet zijn verplicht om een kwaliteitsstatuut te hebben. Hierin staat wat zorgaanbieders moeten regelen op het gebied van kwaliteit en verantwoording om binnen de Zorgverzekeringswet curatieve GGZ te mogen verlenen.
Lees hier het kwaliteitsstatuut en het professioneel statuut van MENT GGZ.

Privacy

Het spreekt voor zich dat MENT GGZ vertrouwelijk omgaat met jouw persoonlijke gegevens. Lees hier het privacybeleid van MENT GGZ.

 Ons Team