Introductie

MENT GGZ is een jonge organisatie die staat voor zinnige, zorgzame geestelijke gezondheidszorg. Wij behandelen mensen vanaf 18 jaar met psychische of psychiatrische problemen en (een vermoeden van) een laag IQ. De professionals van MENT GZZ hebben jarenlange ervaring binnen de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking en de geestelijke gezondheidszorg. Onze expertise op het gebied van EMDR, psychiatrie en seksuologie is een waardevolle aanvulling op het bestaande zorgaanbod voor deze specifieke doelgroep.

De behandeling duurt zo kort als mogelijk en zo lang als noodzakelijk. We werken hierbij volgens de voor de doelgroep geschikte modulen en zorgstandaarden en de richtlijnen vanuit specifieke beroepsverenigingen. Waar mogelijk betrekken we anderen in de omgeving van de patiënt bij de behandeling. We starten de behandeling zo snel als kan en streven naar een zo kort mogelijke wachttijd.

MENT GGZ werkt in de regio Arnhem samen met meerdere huisartsenpraktijken. Ook werken we samen met organisaties die mensen met een verstandelijke beperking ondersteunen en met GGZ-instellingen in de regio. Bekostiging van behandeling of onderzoek vindt plaats vanuit de Zorgverzekeringswet  (zowel Basis GGZ als Specialistische GGZ) of in onderaannemerschap vanuit de Wet landurige zorg (Wlz).

 Ons Team

Nathalie Hoornaert
Psychiater, Eigenaar
nathalie.hoornaert@mentggz.nl

Trudeke Navarro
Orthopedagoog, Eigenaar
trudeke.navarro@mentggz.nl

Martijn Houkes
GZ-psycholoog, seksuoloog NVVS i.o., EMDR therapeut, Eigenaar
martijn.houkes@mentggz.nl

Willy Jutten
GZ-psycholoog, EMDR therapeut
willy.jutten@mentggz.nl

Eric Kuhlmann
Psychomotore Therapeut
eric.kuhlmann@mentggz.nl

Roderick Stol
GZ-psycholoog, EMDR therapeut
roderick.stol@mentggz.nl

Monique Gerrits
GZ-psycholoog, EMDR Practitioner
monique.gerrits@mentggz.nl

Ingrid ten Westeneind
GZ-psycholoog
ingrid.tenwesteneind@mentggz.nl

Stefan Stuivenberg
Orthopedagoog-Generalist, EMDR therapeut
stefan.stuivenberg@mentggz.nl

Ans Baars – Geerdink
GZ-psycholoog, EMDR Practitioner
ans.baars@mentggz.nl

Corrina Michielsen
Secretaresse
secretariaat@mentggz.nl

Sandra Berndsen
/
Sandra.berndsen@mentggz.nl

Jan van Stek
/
Jan.van.stek@mentggz.nl

Jolijn van de Wiel
/
Jolijn.van.de.wiel@mentggz.nl

Wachttijd

Helaas is er sprake van een wachttijd. We doen er vanzelfsprekend alles aan om de behandeling zo snel mogelijk te starten.

Aanmeldwachttijd Behandelwachttijd
Basis GGZ (GBGGZ) 4 weken 4 weken
Specialistische GGZ (SGGZ) 4 weken 4 weken
Wlz 4 weken 4 weken*

*Als een behandelindicatie moet worden aangevraagd bij het Zorgkantoor, kan dit invloed hebben op de wachttijd bij MENT GGZ. De behandeling bij MENT GGZ kan niet starten voordat de toekenning van financiering rond is.

Kwaliteit

MENT GGZ hecht grote waarde aan het leveren van kwalitatief hoogwaardige zorg. Ben je toch niet tevreden over de kwaliteit? Dan gaan we graag met je in gesprek om onze dienstverlening te kunnen verbeteren. Als een gesprek niet helpt, kun je contact opnemen met de onafhankelijke klachtenfunctionaris https://quasir.nl/.

Alle aanbieders van GGZ in de Zorgverzekeringswet zijn verplicht om een kwaliteitsstatuut te hebben. Hierin staat wat zorgaanbieders moeten regelen op het gebied van kwaliteit en verantwoording om binnen de Zorgverzekeringswet curatieve GGZ te mogen verlenen.
Lees hier het kwaliteitsstatuut en het professioneel statuut van MENT GGZ.

Privacy

Het spreekt voor zich dat MENT GGZ vertrouwelijk omgaat met jouw persoonlijke gegevens. Lees hier het privacybeleid van MENT GGZ.