Kosten behandeling

Zowel de generalistische basis GGZ als specialistische GGZ wordt vanuit de basisverzekering vergoed.
U moet hiervoor wel een verwijzing hebben van uw huisarts of bedrijfsarts.

Uw verzekeraar vergoedt (een groot deel van) de behandeling.
Een eventueel restbedrag/eigen bijdrage wordt door MENT GGZ volledig kwijtgescholden, hierdoor wordt behandeling voor iedereen mogelijk gemaakt.

Voor de generalistische basis GGZ en de specialistische GGZ geldt geen eigen bijdrage; wel geldt het verplichte eigen risico.
U moet er rekening houden dat de tarieven die wij declareren vaak hoger zijn dan het eigen risico. Daardoor wordt het eigen risico volledig opgemaakt.

Als u zich aanmeldt voor psychologische hulp terwijl de huisarts geen psychologische diagnose heeft gesteld, of wanneer de diagnose valt onder niet verzekerde zorg, dan komt de behandeling voor eigen rekening.