Introductie

MENT GGZ is een jonge organisatie die staat voor zinnige, zorgzame geestelijke gezondheidszorg. Wij behandelen mensen vanaf 18 jaar met psychische of psychiatrische problemen en (een vermoeden van) een laag IQ. De professionals van MENT GZZ hebben jarenlange ervaring binnen de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking en de geestelijke gezondheidszorg. Onze expertise op het gebied van EMDR, psychiatrie en seksuologie is een waardevolle aanvulling op het bestaande zorgaanbod voor deze specifieke doelgroep.

De behandeling duurt zo kort als mogelijk en zo lang als noodzakelijk. We werken hierbij volgens de voor de doelgroep geschikte modulen en zorgstandaarden en de richtlijnen vanuit specifieke beroepsverenigingen. Waar mogelijk betrekken we anderen in de omgeving van de patiënt bij de behandeling. We starten de behandeling zo snel als kan en streven naar een zo kort mogelijke wachttijd.

MENT GGZ werkt in de regio Arnhem samen met meerdere huisartsenpraktijken. Ook werken we samen met organisaties die mensen met een verstandelijke beperking ondersteunen en met GGZ-instellingen in de regio. Bekostiging van behandeling of onderzoek vindt plaats vanuit de Zorgverzekeringswet  (zowel Basis GGZ als Specialistische GGZ) of in onderaannemerschap vanuit de Wet landurige zorg (Wlz).