Ik wil verwijzen

MENT GGZ biedt psychologische en psychiatrische behandeling in de Basis en Specialistische GGZ. Dat doen we aan mensen vanaf 18 jaar met het vermoeden van een verstandelijke beperking of een gediagnosticeerd IQ lager dan 85. MENT GGZ biedt hulp bij onder andere angst, depressie, autisme, ADHD en trauma. Ook bieden we behandeling ten aanzien van vragen die te maken hebben met seksualiteit. Verschillende disciplines (ons team) zijn binnen onze organisatie werkzaam om patiënten een passende behandeling te kunnen bieden. Ook kunnen wij (aanvullend) specialistisch onderzoek doen.

De behandeling duurt zo kort als mogelijk en zo lang als noodzakelijk. We werken hierbij volgens de voor de doelgroep geschikte modulen en zorgstandaarden en de richtlijnen vanuit specifieke beroepsverenigingen. Waar mogelijk betrekken we anderen in de omgeving van de patiënt bij de behandeling.

De bekostiging van behandeling en onderzoek vindt plaats vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw) of in onderaannemerschap vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz).

Wanneer verwijzen naar MENT GGZ

● De patiënt heeft psychische klachten én je constateert of hebt het vermoeden van een lager IQ.
● Je schat in dat de patiënt baat heeft bij een behandeling BGGZ of SGGZ in een instelling met specialistische kennis van de gevolgen van een lager IQ.
● Er is geen sprake van een (dreigende) crisis.
● De patiënt staat open voor behandeling en aanmelding bij MENT GGZ.

Aanmelden

Neem altijd eerst telefonisch contact met ons op. Zo kunnen we beter inschatten of een patiënt bij ons op de goede plek is. Wij zijn op werkdagen tussen 12.00 en 13.00 uur goed bereikbaar. Vervolgens kun je de verwijsbrief naar ons sturen via Zorgdomein. Of je geeft de verwijsbrief mee aan de patiënt. Wij sturen de patiënt binnen 5 dagen een aantal formulieren tbv de aanmelding. Zodra de cliënt bovenaan de wachtlijst staat, nemen we contact met hem/haar op om een intakegesprek te plannen.