Skip to main content

Ik wil samenwerken

Je wil het beste voor je cliënt en kan daarbij tegen uitdagingen aanlopen.

Hoe kan je jouw cliënt beter begrijpen? Hoe ga je daarmee om als team?

Hoe zorg je ervoor dat jouw cliënt niet van het kastje naar de muur wordt gestuurd of eindeloos moet wachten op een diagnose of behandeling?

Consultatie huisarts

Consultatie via VIP-live kan o.a. worden aangevraagd bij:

  • Diagnostische vragen;
  • Adviesbehoefte over terugvalpreventie;
  • Adviesbehoefte over vervolgtraject;
  • Adviesbehoefte over omgang met de patiënt;
  • Adviesbehoefte over de aanpak bij (stagnatie van) de behandeling in de huisartsenpraktijk.
  • Vragen over indicatie voor of gebruik van psychofarmaca;
  • Somatische of psychiatrische co-morbiditeit die van invloed is op de behandeling.
naar VIP-live

Onderaannemerschap

Samenwerking bij behandeling door MENT GGZ

MENT GGZ biedt psychisch/psychiatrische zorg afgestemd op mensen met (vermoeden van) laag IQ. Zorgaanbieders kunnen voor hun cliënten diagnostiek en behandeling bij MENT GGZ inkopen, in onderaannemerschap. In een samenwerkingsovereenkomst afspraken en wederzijdse verantwoordelijkheden vastgelegd.

Integraal traject

Is de begeleiding of behandeling in een impasse geraakt? Is er behoefte aan een breed gedragen beeldvorming en beleid? Is er een gebrek aan perspectief bij team en cliënt?

Het multidisciplinaire team van MENT GGZ denkt met u mee; biedt beeldvorming, advies, coaching on the job en scholing. Afhankelijk van de problematiek van cliënt kan het ingezette team bestaan uit een gedragswetenschapper, seksuoloog, sociaal psychiatrisch verpleegkundige, psychomotore therapeut, ambulant behandelaar of psychiater.

Samen met het begeleidende team en cliënt zoeken we naar betekenis van gedrag en streven we naar een breed gedragen beleid in begeleiding, bejegening en behandeling.

Geïnteresseerd? We leggen je graag uit hoe we samenwerken.

Neem contact met ons op

Scholing en advies

Ben je op zoek naar een kortdurende training of scholing of maat?

De afgelopen jaren hebben wij bij verschillende organisatie trainingen verzorgd op het gebied van diagnostiek, behandeling en begeleiding bij mensen met een laag IQ en psychische aandoeningen.

Geïnteresseerd? We vertellen je graag wat we jouw organisatie kunnen bieden.

Neem contact met ons op