Consultatie

MENT GGZ heeft een overeenkomst consultatieve raadpleging GGZ gesloten met Onze Huisartsen. Dit houdt het volgende in:

1. Op verzoek van de huisarts/praktijkondersteuner vindt consultatie plaats in de vorm van telefonische consultatie, E-consultatie via VIP live, een (eenmalige) face to face consultatie (FTF) of patiëntoverleg bij een patiënt met psychische problematiek waarvan de huisarts de behandeling in de huisartsenpraktijk wil voortzetten. (Zijnde een patiënt die niet in behandeling is bij een GGZ instelling)
2. De vragen van de huisarts/praktijkondersteuner betreffen doorgaans vragen over de meest geschikte behandeling en/of begeleiding van de patiënt en advies over verwijzing of medicatie.
3. De vraag van de huisarts/praktijkondersteuner wordt door MENT GGZ binnen 5 werkdagen beantwoord. Het antwoord van de GGZ consultatiegever bestaat uit een duidelijk advies aan huisarts of praktijkondersteuner naar aanleiding van de gerichte vraagstelling.

Consultatie kan o.a. worden aangevraagd bij:

• diagnostische vragen;
• adviesbehoefte over terugvalpreventie;
• adviesbehoefte over vervolgtraject;
• adviesbehoefte over omgang met de patiënt;
• adviesbehoefte over de aanpak bij (stagnatie van) de behandeling in de huisartsenpraktijk.
• vragen over indicatie voor of gebruik van psychofarmaca;
• somatische of psychiatrische co-morbiditeit die van invloed is op de behandeling