Vacature Lid Raad van Toezicht

Grensverleggende ggz-aanbieder zoekt innovatieve toezichthouder

MENT GGZ is een instelling voor ambulante geestelijke gezondheidszorg in de regio Arnhem met specialistische kennis op het snijvlak van psychiatrie en laag IQ.

Visie

De zorg van MENT GGZ is gericht op het herstel van psychiatrische klachten én het vergroten van de kwaliteit van leven. Veiligheid, respect en begrip zijn essentiële voorwaarden.

De zorgvisie van MENT GGZ is holistisch. Dat betekent ook dat familie en naasten een belangrijke rol hebben bij de diagnostiek en behandeling. De zorg sluit aan bij de individuele geschiedenis, de zorgvraag, de behoeftes, maar ook de krachten van een cliënt.

We werken volgens de meest recente evidence- en practice-based’ richtlijnen, zonder deze als rigide voorschrift te hanteren. Op deze manier streven we ernaar zoveel mogelijk aan te sluiten bij de cliënt, leveren we zorg op maat en is de kans van slagen van de behandeling zo groot mogelijk.

Samenwerking met andere zorgverleners en hulpverlenende organisaties vinden wij van groot belang. Met de huisartsen in onze regio werken wij nauw samen en zij zijn ook onze belangrijkste verwijzers.

MENT GGZ is een veilige en prettige werkplek voor onze medewerkers. We inspireren en motiveren elkaar en indien nodig spreken we elkaar ook aan. Dit is onze basis om optimaal zorg te kunnen bieden.

MENT GGZ wil cliënten én professionals anderen ondersteunen met haar specifieke expertise. Die ondersteuning heeft de vorm van algemene of individuele consultatie én het deelnemen aan ketens en netwerken.

Wegens het aflopen van de zittingstermijn zoeken wij per 1 januari 2023 een:

Lid Raad van Toezicht,
bij voorkeur met een financieel profiel

Wat maakt het deelnemen aan de Raad van Toezicht van MENT GGZ zo bijzonder?

MENT GGZ is een jonge organisatie met gepassioneerde zorgverleners die staan voor zinnige, zorgzame zorg aan een groep kwetsbare mensen in onze samenleving. Zij voorzien in een specifieke behoefte aan een groeiende doelgroep. Zij hebben de intentie MENT GGZ als (zorg-)onderneming te laten groeien. Niet met groei als doel op zich, maar om tegemoet te komen aan de behoeften van de cliënt. Zij doet dat met gedreven medewerkers en zorgverleners die zich thuis en betrokken voelen bij dit gedachtengoed. Met elkaar vormen zij een jonge, innovatieve zorgonderneming die de uitdaging aangaat zich als nieuwe zorginstelling op de markt te positioneren.

De RvT ziet toe op het naleven van formele en wettelijke taken en verplichtingen.

De onderwerpen waarop de RvT toezicht houdt zijn o.a:

 • Ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van de strategie;
 • De organisatie en haar prestaties;
 • Het werkklimaat en de kwaliteit van het vertegenwoordigend overleg;
 • Het functioneren van de bestuurders;
 • Belangrijke externe ontwikkelingen;
 • De relatie met de belangrijkste stakeholders en de externe reputatie;
 • De statutair voorgeschreven taken.

Bij de invulling van haar taken en rol als toezichthouder handelt de RvT vanuit vertrouwen, verbinding en vakmanschap. In het verlengde van de visie van MENT GGZ, in lijn met het Rijnlands denken.

In de samenwerking met de RvB positioneert de RvT zich vanuit Detached Involvement. Betrokken, met de juiste balans tussen afstand en nabijheid. Positief kritisch, bevragend, onderzoekend, confronterend, nieuwsgierig en prikkelend.

De RvT controleert, adviseert, stimuleert kwaliteit, veiligheid en continuïteit binnen het wettelijk kader en de organisatiedoelstellingen. Waar wet- en regelgeving schuren met het leveren van zinnige, zorgzame zorg is ruimte voor discussie om hier, in samenspraak met de RvT en betrokkenen, gemotiveerd en onderbouwd van af te wijken en alternatieven te onderzoeken. Immers: zonder confrontatie geen innovatie.

De RvT van MENT GGZ bestaat uit drie toezichthouders. In de Raad is deskundigheid op het gebied van bedrijfsvoering, zorg en welzijn en organisatieontwikkeling aanwezig.

De raad komt 3 tot 4 keer per jaar bij elkaar, of zoveel vaker als nodig. De zittingstermijn is 4 jaar, met een optie op verlenging.

Wie ben jij?
Uiteraard heb je affiniteit met onze doelgroep. Je staat met beide benen in je eigen loopbaan, je ervaart daadwerkelijk de veranderingen in de maatschappij en bent je bewust van de grotere uitdagingen waar we gezamenlijk voor staan. Daarnaast kijken we ook naar het type mens en de kwaliteiten en eigenschappen die je meebrengt. Regionale binding is geen vereiste.

MENT GGZ heeft in haar jonge bestaan haar toegevoegde waarde in het zorglandschap bewezen. De komende fase zal in het teken staan van verdere groei en ontwikkeling om te komen tot de optimale vorm, inhoud en omvang voor een toekomstbestendige en financieel gezonde organisatie. Als nieuw lid voel je goed aan hoe vorm te geven aan de hedendaagse visie op governance. Je bevraagt, betwijfelt en duidt alternatieven. Je signaleert ontbrekende of conflicterende informatie en bent alert op soft signals. Na een opstartfase komt MENT GGZ nu in een fase van bestendiging, waarbij de drie rollen van de RvT, namelijk toezichthouder, sparringpartner en werkgever, meer in evenwicht komen te staan. MENT GGZ is een zorginstelling in BV vorm, waardoor de werkgeversrol van de RvT net wat anders wordt ingevuld. In deze fase verwachten we evenwichtig toezicht te komen de drie rollen van toezichthouder meer in evenwicht. Vanuit de opstartfase verzijn we nu meer toe aan het bewegen van rol als sparringpartner naar een meer toezichthoudende rol. Maar bovenal kan je meedenken vanuit financieel perspectief. Je wilt met jouw kennis, kunde en netwerk door middel van dialoog en discussie met de RvB en in deze RvT écht toegevoegde waarde leveren. Met jouw ervaring laat je MENT GGZ bestuurlijk groeien.

Wat krijg je?
De voldoening om een waardevolle bijdrage aan een jonge, ambitieuze zorgorganisatie te leveren. In het belang van een kwetsbare doelgroep en in het kader van een grotere maatschappelijke opdracht. MENT GGZ heeft in haar prille bestaan (nog) geen ruimte voor een financiële tegemoetkoming, anders dan reiskosten en evt. scholing.
Als RvT zijn we aangesloten bij de NVTZ en beschikken we over een aansprakelijkheidsverzekering.

Meer weten?

Wil je meer weten of ben je zo enthousiast dat je meteen wilt solliciteren? Neem dan contact op met Ineke Hendrikx, voorzitter Raad van Toezicht, op 06-81919129.

Na je sollicitatie:

 • We ontvangen graag je motivatie en CV op rvt@mentggz.nl . Je ontvangt een bevestiging in je mailbox.
 • Bij wederzijdse interesse nemen we telefonisch contact met je op.
 • Gesprekken vinden plaats op 24 november.

MENT GGZ zoekt: GZ-psycholoog | Orthopedagoog-Generalist| Basis-psycholoog

Locatie:                      Joubertweg 8, Oosterbeek

Uren per week:          24-36

Dienstverband:          Tijdelijk met uitzicht op vast dienstverband

Inschaling:                 Afhankelijk van opleiding en ervaring CAO GGZ FWG                                                       60/65

Over MENT GGZ

In 2020 zijn we gestart als een kleinschalige instelling voor ambulante geestelijke gezondheidszorg, in de regio Arnhem. Momenteel zijn wij gevestigd in Oosterbeek. Per 1-2-2023 zullen wij onze werkzaamheden voortzetten op een nieuwe locatie in Velp (gld).

Wij behandelen mensen vanaf 18 jaar met psychische of psychiatrische problematiek in combinatie met een (vermoeden van) laag IQ. De verlangens en mogelijkheden van de cliënt zijn leidend bij de hulpverlening. Daar waar mogelijk en aanwezig wordt het professioneel en familiesysteem betrokken bij de behandeling.

Ons fijne, multidisciplinaire team behandelaren werkt met toewijding en levert zorg op maat volgens de meest recente wetenschappelijke inzichten. 

Ter uitbreiding van en aanvulling op ons team zijn wij op zoek naar een enthousiaste GZ-psycholoog, orthopedagoog-generalist of basis-psycholoog.

Wat ga je doen?

Onze cliëntpopulatie is uiteenlopend en kent een grote verscheidenheid aan psychische problemen. Denk bijvoorbeeld aan autisme, angst- en stemmingsstoornissen en persoonlijkheidsproblematiek. Vertrekpunt in de behandeling de lijdenslast en beleving van de cliënt, evenals zijn krachten en motivatie. Je hebt oog voor veerkracht en potentie voor herstel, en schakelt waar mogelijk het netwerk van de cliënt in ten behoeve van het laten welslagen van de behandeling. Bij voorkeur heb je ervaring met EMDR. Ook vervul je een rol bij het uitvoeren van diagnostisch onderzoek. Je verzorgt rapportages inzake het door jou verrichte onderzoek en behandelingen. Als GZ-psycholoog of orthopedagoog-generalist vervul je tevens de rol van regiebehandelaar. Wekelijks vindt afstemming plaats binnen het MDO waar psychiater, seksuoloog, ambulant behandelaar en (GZ)-psychologen vertegenwoordigd zijn.  We werken veel samen met huisartsen in de regio Arnhem. Ook werken we regelmatig in onderaannemerschap van zorginstellingen gericht op mensen met een verstandelijke beperking.

Waarom werken bij MENT GGZ?

 • Wanneer je het als een uitdaging ziet om samen met ons de GGZ voor deze kwetsbare doelgroep in de regio Arnhem door te ontwikkelen.
 • Wanneer je houdt van zelfstandig werken binnen een multidisciplinair, ervaren team.
 • Je gaat deel uit maken van een fijn, betrokken team met een gedeelde passie voor de doelgroep mensen met een (vermoeden van) verstandelijke beperking of laag IQ.
 • Een gewoon goed salaris, conform CAO GGZ. afhankelijk van opleiding en ervaring FWG 60/65.

Onze ideale collega?

 • Je neemt een WO diploma psychologie of orthopedagogiek mee, liefst aangevuld met een afgeronde postdoctorale opleiding tot GZ-psycholoog of orthopedagoog-generalist;
 • Je bent bekend met en hebt ervaring opgedaan met veelvoorkomende individuele behandelvormen, bij voorkeur ook EMDR;
 • Je bent enthousiast; hebt interesse en affiniteit met de doelgroep;
 • Een beetje humor is jou niet vreemd    

Meer weten? 

Neem contact op met Trudeke Navarro, Praktijkmanager: 06-40532489 of trudeke.navarro@mentggz.nl of met Ingrid ten Westeneind, GZ-psycholoog: 06-21445145 of ingrid.ten.westeneind@mentggz.nl 

We zullen deze vacature sluiten zodra we de juiste kandidaat gevonden hebben.

Vacature GZ-psycholoog

Locatie:           Joubertweg 8
                         6861 DN Oosterbeek
Uren per week:24 – 36 
Dienstverband:Tijdelijk met uitzicht op vast dienstverband
Inschaling:       CAO GGZ FWG 65

Over MENT GGZ

In 2020 zijn we gestart als een kleinschalige instelling voor ambulante geestelijke gezondheidszorg, in de regio Arnhem. Momenteel zijn wij gevestigd in Oosterbeek. Per 1-2-2023 zullen wij onze werkzaamheden voortzetten op een nieuwe locatie in Velp (gld).

Wij behandelen mensen vanaf 18 jaar met psychische of psychiatrische problematiek in combinatie met een (vermoeden van) laag IQ. De verlangens en mogelijkheden van de cliënt zijn leidend bij de hulpverlening. Daar waar mogelijk en aanwezig wordt het professioneel en familiesysteem betrokken bij de behandeling.

Ons fijne, multidisciplinaire team behandelaren werkt met toewijding en levert zorg op maat volgens de meest recente wetenschappelijke inzichten. 

Ter uitbreiding van en aanvulling op ons team zijn wij op zoek naar een enthousiaste GZ-psycholoog.

Over de functie

Onze cliëntpopulatie is uiteenlopend en kent een grote verscheidenheid aan psychische problemen. Denk bijvoorbeeld aan autisme, angst- en stemmingsstoornissen en persoonlijkheidsproblematiek. Vertrekpunt in de behandeling de lijdenslast en beleving van de cliënt, evenals zijn krachten en motivatie. Je hebt oog voor veerkracht en potentie voor herstel, en schakelt waar mogelijk het netwerk van de cliënt in ten behoeve van het laten welslagen van de behandeling. Als GZ-psycholoog vervul je de rol van regiebehandelaar en verricht je individuele behandelingen. Bij voorkeur heb je ervaring met EMDR. Ook vervul je een rol bij het uitvoeren van diagnostisch onderzoek. Je verzorgt rapportages inzake het door jou verrichte onderzoek en behandelingen. Wekelijks vindt afstemming plaats binnen het MDO waar psychiater, seksuoloog, ambulant behandelaar en (GZ)-psychologen vertegenwoordigd zijn. 

We werken veel samen met huisartsen in de regio Arnhem. Ook werken we veel in onderaannemerschap van zorginstellingen gericht op mensen met een verstandelijke beperking.

Waarom werken bij MENT GGZ?

 • Wanneer je het als een uitdaging ziet om samen met ons de GGZ voor deze kwetsbare doelgroep in de regio Arnhem door te ontwikkelen.
 • Wanneer je houdt van zelfstandig werken binnen een multidisciplinair, ervaren team.
 • Je gaat deel uit maken van een fijn, betrokken team met een gedeelde passie voor de doelgroep mensen met een (vermoeden van) verstandelijke beperking of laag IQ.
 • Een gewoon goed salaris, conform CAO GGZ functiegroep 65 (minimaal € 4138,- en maximaal € 5553,- bruto per maand bij een fulltime dienstverband) en afhankelijk van relevante ervaring.

Onze ideale collega?

 • Je neemt een WO diploma psychologie of orthopedagogiek mee, aangevuld met een afgeronde postdoctorale opleiding tot GZ-psycholoog;
 • Je bent bekend met en hebt ervaring opgedaan met veelvoorkomende individuele behandelvormen, bij voorkeur ook EMDR;
 • Je bent enthousiast; hebt interesse en affiniteit met de doelgroep;
 • Een beetje humor is jou niet vreemd    

Meer weten? 

Neem contact op met Trudeke Navarro, Praktijkmanager: 06-40532489 of trudeke.navarro@mentggz.nl of met Ingrid ten Westeneind, GZ-psycholoog: 06-21445145 of ingrid.ten.westeneind@mentggz.nl 

We zullen deze vacature sluiten zodra we de juiste kandidaat gevonden hebben.

Vacature Psychomotorisch Therapeut (gesloten)

Locatie:                      Joubertweg 8

                                   6861 DN Oosterbeek

Uren per week:           8-12 (meer of minder uren bespreekbaar)

Dienstverband:           Tijdelijk met uitzicht op vast dienstverband

Inschaling:                  FWG 55 CAO GGZ

Over MENT GGZ

MENT GGZ is een kleinschalige instelling voor ambulante geestelijke gezondheidszorg, werkzaam in de regio Arnhem. Wij behandelen mensen vanaf 18 jaar met psychische of psychiatrische problematiek in combinatie met een (vermoeden van) laag IQ. We ontvangen cliënten op onze mooie locatie in Oosterbeek. Per februari 2023 zullen we gaan verhuizen naar Velp (Gld). Naast behandeling bij ons op locatie vindt behandeling, indien gewenst, ook plaats bij de cliënt thuis.

Over de functie

Als Psychomotore Therapeut (PMT-er) bij MENT GGZ behandel je cliënten met psychiatrische problematiek in combinatie met een (vermoeden van) laag IQ. Vragen waar je bij ingezet wordt zijn bijvoorbeeld vragen op het gebied van agressie- en impulsregulatie, (sociale) weerbaarheid, spanningsklachten en (seksueel) grensoverschrijdend gedrag

Als behandelaar maak je deel uit van een multidisciplinair team, bestaande uit (GZ)-psychologen, psychiaters, PMT-er , SPV -er, ambulant behandelaar en een seksuoloog. Wekelijks bespreek je cliënten met alle betrokken behandelaren in het MDO. Samen met je cliënt en diens systeem werk je aan de gestelde doelen in het behandelplan. Je zorgt voor goede afstemming en samenwerking met andere hulpverleners, instanties en organisaties bij de uitvoering van het behandelplan. Naast de individuele therapie aan cliënten kun je ook worden ingezet als medebehandelaar bij groepsbehandelingen. Je verzorgt rapportages inzake de door jou verrichte behandelingen. Je werkt onder verantwoordelijkheid van de regiebehandelaar.  

Waarom werken bij MENT GGZ?

 • Wanneer je het als een uitdaging ziet om samen met ons de ambulante GGZ aan deze kwetsbare doelgroep in de regio Arnhem steviger neer te zetten.
 • Wanneer je houdt van zelfstandig werken binnen een multidisciplinair, ervaren team.
 • Wanneer je een baan met veel vrijheid en eigen verantwoordelijkheid wilt waarbij je je werktijden in grote lijnen zelf kunt indelen.
 • Je gaat deel uit maken van een fijn, betrokken team met een gedeelde passie voor de doelgroep mensen met een (vermoeden van) verstandelijke beperking of laag IQ.
 • Je ontvang een gewoon goed salaris, conform CAO GGZ. Inschaling in FWG 55.

Onze ideale collega?

 • Je hebt een afgeronde opleiding als psychomotorisch therapeut, minimaal op HBO-niveau, en zo mogelijk VO-PMT of Master PMT;
 • Je bent enthousiast; hebt interesse en affiniteit met de doelgroep;
 • Je maakt gemakkelijk contact en weet aan te sluiten bij verschillende cliënten;
 • Je hebt een lerende en onderzoekende houding;
 • Je kunt goed zelfstandig werken, durft verantwoordelijkheid te nemen en trekt tijdig aan de bel wanneer je vastloopt;
 • Een beetje humor is jou niet vreemd 😊

Meer weten?

Neem contact op met Trudeke Navarro, Praktijkmanager: 06-40532489 of trudeke.navarro@mentggz.nl .

We zullen deze vacature sluiten zodra we de juiste kandidaat gevonden hebben.

Vacature Ambulant Behandelaar (gesloten)

Locatie:                      Joubertweg 8

                                   6861 DN Oosterbeek

Uren per week:           24 – 36 (uren en werkdagen in overleg)

Dienstverband:           Tijdelijk met uitzicht op vast dienstverband

Inschaling:                  FWG 55 CAO GGZ

Over MENT GGZ

MENT GGZ is een kleinschalige instelling voor ambulante geestelijke gezondheidszorg, werkzaam in de regio Arnhem. Wij behandelen mensen vanaf 18 jaar met psychische of psychiatrische problematiek in combinatie met een (vermoeden van) laag IQ. We ontvangen cliënten op onze mooie locatie in Oosterbeek en zijn per 2021 ook gestart met het bieden van behandeling in de thuissituatie van de cliënt. De eerste ervaringen met het ambulant werken zijn positief en daarom willen we deze vorm van behandeling in 2022 verder uitbreiden.

Voor dit nieuwe team in ontwikkeling zijn wij op zoek naar een enthousiaste collega!

Over de functie

Als ambulant behandelaar bij MENT GGZ behandel je cliënten met psychiatrische problematiek in combinatie met een (vermoeden van) laag IQ. Als behandelaar maak je deel uit van een multidisciplinair team, bestaande uit (GZ)-psychologen, psychiaters, PMT-er , SPV -er en een seksuoloog. Samen met je cliënt en diens systeem werk je in de thuissituatie van de cliënt aan de gestelde doelen in het behandelplan. Op de locatie van MENT GGZ houd je je bezig met intakes, en verricht je de noodzakelijke administratieve werkzaamheden. Je zorgt voor goede afstemming en samenwerking met andere hulpverleners, instanties en organisaties bij de uitvoering van het behandelplan. Naast de ambulante behandeling van individuele cliënten kun je ook worden ingezet als medebehandelaar bij groepsbehandelingen. Je verzorgt rapportages inzake het door jou verrichte onderzoek en behandelingen. Je werkt onder verantwoordelijkheid van de regiebehandelaar.  

Waarom werken bij MENT GGZ?

 • Wanneer je het als een uitdaging ziet om samen met ons te pionieren om de ambulante GGZ aan deze kwetsbare doelgroep in de regio Arnhem neer te zetten.
 • Wanneer je houdt van zelfstandig werken binnen een multidisciplinair, ervaren team.
 • Wanneer je een baan met veel vrijheid en eigen verantwoordelijkheid wilt waarbij je je werktijden in grote lijnen zelf kunt indelen.
 • Je gaat deel uit maken van een fijn, betrokken team met een gedeelde passie voor de doelgroep mensen met een (vermoeden van) verstandelijke beperking of laag IQ.
 • Je ontvang een gewoon goed salaris, conform CAO GGZ. Inschaling in FWG 55.

Onze ideale collega?

 • Je hebt een HBO diploma MWD, SPH, Sociaal Werk met uitstroomprofiel Zorg óf je bent ingeschreven in het Registerplein als GGZ-agoog;
 • Je bent enthousiast; hebt interesse en affiniteit met de doelgroep;
 • Je maakt gemakkelijk contact en weet aan te sluiten bij verschillende cliënten;
 • Je hebt een lerende en onderzoekende houding;
 • Je kunt goed zelfstandig werken, durft verantwoordelijkheid te nemen en trekt tijdig aan de bel wanneer je vastloopt;
 • Het bezit van een rijbewijs en een auto is een vereiste
 • Een beetje humor is jou niet vreemd 😊

Meer weten?

Neem contact op met Trudeke Navarro, Praktijkmanager: 06-40532489 of trudeke.navarro@mentggz.nl .

We zullen deze vacature sluiten zodra we de juiste kandidaat gevonden hebben.

Vacature GZ-psycholoog (gesloten)

      
Locatie:           Joubertweg 8
                         6861 DN Oosterbeek
Uren per week:24 – 36 
Dienstverband:Tijdelijk met uitzicht op vast dienstverband
Inschaling:       CAO GGZ FWG 65

Over MENT GGZ

Sinds 2020 is MENT GGZ gestart als een kleinschalige instelling voor ambulante geestelijke gezondheidszorg, in de regio Arnhem. Wij behandelen mensen vanaf 18 jaar met psychische of psychiatrische problematiek in combinatie met een (vermoeden van) laag IQ. De verlangens en mogelijkheden van de cliënt zijn leidend bij de hulpverlening. Daar waar mogelijk en aanwezig wordt het professioneel en familiesysteem betrokken bij de behandeling.

Ons fijne, multidisciplinaire team behandelaren werkt met toewijding en levert zorg op maat volgens de meest recente wetenschappelijke inzichten. 

Ter uitbreiding van en aanvulling op ons team zijn wij op zoek naar een enthousiaste GZ-psycholoog.

Over de functie

Onze cliëntpopulatie is uiteenlopend en kent een grote verscheidenheid aan psychische problemen. Denk bijvoorbeeld aan autisme, angst- en stemmingsstoornissen en persoonlijkheidsproblematiek. Vertrekpunt in de behandeling de lijdenslast en beleving van de cliënt, evenals zijn krachten en motivatie. Je hebt oog voor veerkracht en potentie voor herstel, en schakelt waar mogelijk het netwerk van de cliënt in ten behoeve van het laten welslagen van de behandeling. Als GZ-psycholoog vervul je de rol van regiebehandelaar en verricht je individuele behandelingen. Bij voorkeur heb je ervaring met EMDR. Ook vervul je een rol bij het uitvoeren van diagnostisch onderzoek. Je verzorgt rapportages inzake het door jou verrichte onderzoek en behandelingen. Wekelijks vindt afstemming plaats binnen het MDO waar psychiater, seksuoloog, ambulant behandelaar en (GZ)-psychologen vertegenwoordigd zijn. 

We werken veel samen met huisartsen in de regio Arnhem. Ook werken we veel in onderaannemerschap van zorginstellingen gericht op mensen met een verstandelijke beperking.

Waarom werken bij MENT GGZ?

 • Wanneer je het als een uitdaging ziet om samen met ons te pionieren om de GGZ voor deze kwetsbare doelgroep in de regio Arnhem neer te zetten.
 • Wanneer je houdt van zelfstandig werken binnen een multidisciplinair, ervaren team.
 • Je gaat deel uit maken van een fijn, betrokken team met een gedeelde passie voor de doelgroep mensen met een (vermoeden van) verstandelijke beperking of laag IQ.
 • Een gewoon goed salaris, conform CAO GGZ functiegroep 65 (minimaal € 4138,- en maximaal € 5553,- bruto per maand bij een fulltime dienstverband) en afhankelijk van relevante ervaring.

Onze ideale collega?

 • Je neemt een WO diploma psychologie of orthopedagogiek mee, aangevuld met een afgeronde postdoctorale opleiding tot GZ-psycholoog;
 • Je bent bekend met en hebt ervaring opgedaan met veelvoorkomende individuele behandelvormen, bij voorkeur ook EMDR;
 • Je bent enthousiast; hebt interesse en affiniteit met de doelgroep;
 • Een beetje humor is jou niet vreemd    

Meer weten? 

Neem contact op met Trudeke Navarro, Praktijkmanager: 06-40532489 of trudeke.navarro@mentggz.nl of met Ingrid ten Westeneind, GZ-psycholoog: 06-21445145 of ingrid.ten.westeneind@mentggz.nl 

We zullen deze vacature sluiten zodra we de juiste kandidaat gevonden hebben.

Vacature Ambulant behandelaar (gesloten)

MENT GGZ zoekt: ambulant behandelaar

Locatie:                      Joubertweg 8

                                   6861 DN Oosterbeek

Uren per week:           24 – 36 (uren en werkdagen in overleg)

Dienstverband:           Tijdelijk met uitzicht op vast dienstverband

Inschaling:                  Afhankelijk van opleiding en ervaring

Over MENT GGZ

MENT GGZ is een kleinschalige instelling voor ambulante geestelijke gezondheidszorg, werkzaam in de regio Arnhem. Wij behandelen mensen vanaf 18 jaar met psychische of psychiatrische problematiek in combinatie met een (vermoeden van) laag IQ. We ontvangen cliënten op onze mooie locatie in Oosterbeek en zijn per 2021 ook gestart met het bieden van behandeling in de thuissituatie van de cliënt. De eerste ervaringen met het ambulant werken zijn positief en daarom willen we deze vorm van behandeling in 2022 verder uitbreiden.

Voor dit nieuwe team in ontwikkeling zijn wij per 1-2-2022 op zoek naar een enthousiaste collega!

Over de functie

Als ambulant behandelaar bij MENT GGZ behandel je cliënten met psychiatrische problematiek in combinatie met een (licht) verstandelijke beperking. Als behandelaar maak je deel uit van een multidisciplinair team, bestaande uit (GZ)-psychologen, psychiaters, PMT-er , SPV -er en een seksuoloog. Samen met je cliënt en diens systeem werk je in de thuissituatie van de cliënt aan de gestelde doelen in het behandelplan. Op de locatie van MENT GGZ houd je je bezig met intakes, en verricht je de noodzakelijke administratieve werkzaamheden. Je zorgt voor goede afstemming en samenwerking met andere hulpverleners, instanties en organisaties bij de uitvoering van het behandelplan. Naast de ambulante behandeling van individuele cliënten kun je ook worden ingezet als medebehandelaar bij groepsbehandelingen. Je verzorgt rapportages inzake het door jou verrichte onderzoek en behandelingen. Je werkt onder verantwoordelijkheid van de regiebehandelaar.  

Waarom werken bij MENT GGZ?

 • Wanneer je het als een uitdaging ziet om samen met ons te pionieren om de ambulante GGZ aan deze kwetsbare doelgroep in de regio Arnhem neer te zetten.
 • Wanneer je houdt van zelfstandig werken binnen een multidisciplinair, ervaren team.
 • Wanneer je een baan met veel vrijheid en eigen verantwoordelijkheid wilt waarbij je je werktijden in grote lijnen zelf kunt indelen.
 • Je gaat deel uit maken van een fijn, betrokken team met een gedeelde passie voor de doelgroep mensen met een (vermoeden van) verstandelijke beperking of laag IQ.
 • Je ontvang een gewoon goed salaris, conform CAO GGZ. Inschaling is afhankelijk van opleiding en ervaring.

Onze ideale collega?

 • Je neemt een HBO diploma (Sociaal Werk, MWD of SPH) mee.
 • Je bent enthousiast; hebt interesse en affiniteit met de doelgroep;
 • Je maakt gemakkelijk contact en weet aan te sluiten bij verschillende cliënten;
 • Je bent bereid om eventueel één avond in de week voor MENT werkzaam te zijn;
 • Je hebt een lerende en onderzoekende houding;
 • Je kunt goed zelfstandig werken, durft verantwoordelijkheid te nemen en trekt tijdig aan de bel wanneer je vastloopt;
 • Het bezit van een rijbewijs en een auto is een vereiste
 • Een beetje humor is jou niet vreemd 😊

Meer weten?

Neem contact op met Trudeke Navarro, Praktijkmanager: 06-40532489 of trudeke.navarro@mentggz.nl .

We zullen deze vacature sluiten zodra we de juiste kandidaten gevonden hebben.

Vacature ambulant behandelaren (gesloten)

MENT GGZ zoekt: ambulant behandelaren

Locatie:                      Joubertweg 8

                                   6861 DN Oosterbeek

Uren per week:           24 – 36 (uren en werkdagen in overleg)

Dienstverband:           Tijdelijk met uitzicht op vast dienstverband

Inschaling:                  Afhankelijk van opleiding en ervaring

Over MENT GGZ

MENT GGZ is een kleinschalige instelling voor ambulante geestelijke gezondheidszorg, werkzaam in de regio Arnhem. Wij behandelen mensen vanaf 18 jaar met psychische of psychiatrische problematiek in combinatie met een (vermoeden van) laag IQ. We ontvangen cliënten op onze mooie locatie in Oosterbeek en zijn per 2021 ook gestart met het bieden van behandeling in de thuissituatie van de cliënt. De eerste ervaringen met het ambulant werken zijn positief en daarom willen we deze vorm van behandeling in 2022 verder uitbreiden.

Voor dit nieuwe team in ontwikkeling zijn wij per 1-2-2022 op zoek naar 2 enthousiaste collega’s!

Over de functie

Als ambulant behandelaar bij MENT GGZ behandel je cliënten met psychiatrische problematiek in combinatie met een (licht) verstandelijke beperking. Als behandelaar maak je deel uit van een multidisciplinair team, bestaande uit (GZ)-psychologen, psychiaters, PMT-er , SPV -er en een seksuoloog. Samen met je cliënt en diens systeem werk je in de thuissituatie van de cliënt aan de gestelde doelen in het behandelplan. Op de locatie van MENT GGZ houd je je bezig met intakes, en verricht je de noodzakelijke administratieve werkzaamheden. Je zorgt voor goede afstemming en samenwerking met andere hulpverleners, instanties en organisaties bij de uitvoering van het behandelplan. Naast de ambulante behandeling van individuele cliënten kun je ook worden ingezet als medebehandelaar bij groepsbehandelingen. Je verzorgt rapportages inzake het door jou verrichte onderzoek en behandelingen. Je werkt onder verantwoordelijkheid van de regiebehandelaar.  

Waarom werken bij MENT GGZ?

 • Wanneer je het als een uitdaging ziet om samen met ons te pionieren om de ambulante GGZ aan deze kwetsbare doelgroep in de regio Arnhem neer te zetten.
 • Wanneer je houdt van zelfstandig werken binnen een multidisciplinair, ervaren team.
 • Wanneer je een baan met veel vrijheid en eigen verantwoordelijkheid wilt waarbij je je werktijden in grote lijnen zelf kunt indelen.
 • Je gaat deel uit maken van een fijn, betrokken team met een gedeelde passie voor de doelgroep mensen met een (vermoeden van) verstandelijke beperking of laag IQ.
 • Je ontvang een gewoon goed salaris, conform CAO GGZ. Inschaling is afhankelijk van opleiding en ervaring.

Onze ideale collega?

 • Je neemt een HBO diploma (Sociaal Werk, MWD of SPH) mee.
 • Je bent enthousiast; hebt interesse en affiniteit met de doelgroep;
 • Je maakt gemakkelijk contact en weet aan te sluiten bij verschillende cliënten;
 • Je bent bereid om eventueel één avond in de week voor MENT werkzaam te zijn;
 • Je hebt een lerende en onderzoekende houding;
 • Je kunt goed zelfstandig werken, durft verantwoordelijkheid te nemen en trekt tijdig aan de bel wanneer je vastloopt;
 • Het bezit van een rijbewijs en een auto is een vereiste
 • Een beetje humor is jou niet vreemd 😊

Meer weten?

Neem contact op met Trudeke Navarro, Praktijkmanager: 06-40532489 of trudeke.navarro@mentggz.nl .

We zullen deze vacature sluiten zodra we de juiste kandidaten gevonden hebben.

MENT GGZ HKZ gecertificeerd

Na een periode van interne en externe audits hebben we op 23 juli jl. te horen gekregen dat we het HKZ certificaat voor Zorg en Welzijn toegekend hebben gekregen.

Het keurmerk van HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) biedt een basisgarantie voor kwaliteit. De gecertificeerde instelling heeft het werk zodanig georganiseerd, dat aan alle voorwaarden is voldaan om optimale zorg te kunnen leveren. Het perspectief van de cliënt is daarbij het vertrekpunt.

Met het HKZ-keurmerk laat MENT GGZ zien dat onze organisatie serieus werk maakt van kwaliteit van zorg en dat we voldoen aan de eisen die daaraan gesteld worden door klanten, professionals en instanties zoals zorgverzekeraars en inspectie. Onze organisatie heeft hiermee intern de zaken goed op orde, stelt de klant centraal, kan betrouwbare resultaten presenteren en werkt voortdurend aan het verbeteren van de zorg- en dienstverlening.